Fysiotherapie De Vries

Hoofdvestiging:

Kerkweg 45a (Hoofdvestiging)
4121 KR Everdingen
Tel.nr.  0345-642618
KVK nummer: 30261592
Bankgegevens:NL84SNSB0905443691

 

Nevenvestigingen:

Lekdijk 45 ( In sportcomplex van SC.Everstein)
4121 KH Everdingen
Tel.nr.0345-642618 
 
2a Leyenburgplein 
4161 AR Heukelum
Tel.nr. 0345-642618
 
 
 

Fitnessruimte

Medische Fitness bij Fysiotherapie De Vries

Naast een praktijk voor fysiotherapie vindt u in ons gezondheidscentrum een sportschool, Fysio Fitness met daarin de nieuwste apparatuur en een compleet ingerichte functionele trainingsruimte.

Samen bewegen

Bij De Vries Fysio Fitness is het mogelijk om onder begeleiding te trainen. Of je nu sterker, slanker of fitter wilt worden, wij helpen jou om je doelen te behalen. Na een uitgebreide intake stellen onze fysiotherapeuten samen met u een beweegprogramma en plan op. Of je nu een beginnende sporter bent of jarenlang ervaring hebt, of je nu jong of oud bent, of je nu individueel of in een groep wilt trainen, iedereen is welkom. Samen maken we het Westland fitter!

Fitter, slanker, meer conditie of kracht? Wat je doelen ook zijn, wij helpen je graag aan een nieuwe uitdaging. 

Wil je kennis maken met ons team, de sportschool, groepslessen en mogelijkheden? Stap bij ons binnen op de kerkweg 45a en maak een afspraak bij de balie of bel naar 0345 - 642618

Openingstijden

Maandag   8.00-21.00 uur
Dinsdag     8.00-21.00 uur
Woensdag 8.00-21.00 uur
Donderdag 8.00-21.00 uur
Vrijdag 8.00-21.00 uur

Tarieven

  • Fysio Fitness 80 euro ( 10 ritten kaart)
  • Fysio Fitness Vrij is zonder begeleiding 55 euro ( 10 ritten kaart)

Fysiofitness_folder.pdf

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden fysiotherapie: 

  1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Fysiotherapie De Vries. Deze voorwaarden kunnen voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst door uw therapeut aan u worden overhandigd.
  2. De fysiotherapeut zal met de patiënt een behandelingsovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren. Alle informatie die de fysiotherapeut verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling zal hij vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan anderen verstrekken tenzij hij daartoe volgens de wet verplicht is of dat hij daarvoor toestemming van de patiënt heeft gekregen.
  3. Alle patiënten krijgen na behandeling de declaratie thuisgestuurd. Een uitzondering hierop zijn diegenen die verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar en zich aanvullend verzekerd hebben. Ten gunste van die patiënten zal de declaratie rechtstreeks worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Voor de overige zorgverzekeraars kan de patiënt in overleg met de fysiotherapeut een afspraak maken via welke weg wordt gedeclareerd. U bent te allen tijde er zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe u verzekerd bent.
  4. Declaraties van de fysiotherapeut dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim . De fysiotherapeut is dan gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
  5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen van een behandeling heeft de fysiotherapeut het recht het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  6. Als de patiënt in verzuim verkeert heeft de fysiotherapeut het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.