De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen. De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.

De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

De behandelmethode is uiterst effectief, pijnvrij en veilig.
Bij de juiste toepassing ervaart de patiënt gedurende de behandeling al direct verschil.

In het praktijkveld wordt de tape als extra interventie toegepast om sneller tot een resultaat te komen. De patiënt/sporter geneest niet sneller, maar het weefsel kan beter regenereren doordat enkele processen in het lichaam ondersteund of geactiveerd worden. De tape kan dus blokkades die het herstelproces vertragen, verminderen dan wel oplossen.

Indicaties voor medical taping

 • (Na)behandeling van blessures aan het bewegingsapparaat, zoals rug- en schouderklachten, maar ook knie- en kuitklachten.
 • Hypotone spieren kun je stimuleren en hypertone spieren inhiberen.
 • FysiotapePreventief toepassen van CureTape® om spieren en gewrichten bij overbelasting te beschermen.
 • De range of motion verandert direct bij juiste toepassing.
 • Reduceren van ontstekingen.
 • Verminderen van klachten door vloeistofstuwingen zoals oedeem en bloeduitstortingen. Er zijn speciale technieken voor het behandelen van lymfoedeem en hematomen.
 • Correctie van de lichaamshouding of standverandering van een gewricht.
 • Direct invloed op het endogene en analgetisch systeem (pijndemping).
 • Behandeling van problemen ontstaan door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfarm).
 • Bestrijding van (spannings) hoofdpijn en zenuwpijn door beïnvloeding van het zenuwstelsel.
 • Segmentaal, door het gunstige beïnvloeden van organen zoals bij o.a. maagklachten en menstruatieklachten.
 • Verbetering van de propriosensoriek.
 • Beïnvloedt enkele eigenschappen van de fascia  door mechanisch en sensorische stimulatie.

Contra Indicaties

 

 

 • Niet ongevaarlijk bij een acuut letsel, waarbij niet goed/volledig gediagnosticeerd kan worden.
 • Niet aan te raden bij koorts.
 • Niet aan te raden over een beschadigde huid.
 • Niet zonder risico bij zwangerschap. Behandelingen zijn voor bepaalde indicaties mogelijk. maar altijd in overleg met de behandelend therapeut.
 • Gevaarlijk bij een trombose, een thrombus zou los kunnen komen.

 

 

 

 
 

Wat is dry needling?
Dry needling is een nieuwe behandelmethode van de Nederlandse fysiotherapeut.
De methode is overgekomen uit Canada en wordt al jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie.
Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.
Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.

Dry needling: niet hetzelfde als acupunctuur.
Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet.
Die blijven daar enige tijd zitten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam.
Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld.
Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: zgn ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling.
Onderaan deze pagina ziet u de meest belangrijke verschillen tussen beiden.

Wat is een triggerpoint?
Een triggerpoint is een 'knoop' in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn op afstand veroorzaakt.
De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

 • pijn/stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders 'op afstand'
 • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
 • verminderde kracht in de betrokken spier(en)
 • pijnontwijkend gedrag; je gaar 'anders' bewegen
 • tintelingen in arm/been,hoofdpijn,duizeligheid.
 
 Dryneedling

 


Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?

 • Acuut moment - bijv. door een verkeerde beweging (vertillen) of een ongeval/sportletsel.
 • Chronisch - bijv. door een langdurig verkeerde houding en/of RSI/CANS.
 • Langdurige afwezigheid van beweging, bijv. bij gips, brace of een sling.
 • 'Slappe' ligamenten in bijv enkels en/of knieën.
 • Psychologische factoren, zoals stress en depressie.
 • Voetafwijkingen, instabliliteit en/of verschillen in beenlengte bijv. na een botbreuk of operatie.
 • Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak.


Wat doet de fysiotherapeut?
De fysiotherapeut zal allereerst door een gesprek en gericht onderzoek uw klachten analyseren.
Daarna worden de spieren nader onderzocht, die mogelijk uw pijn veroorzaken.
Specifiek wordt in die spieren gezocht naar die bewuste triggerpoints.
Precies die plaatsen zal de fysiotherapeut gaan behandelen om de spieren te ontspannen.

Waar richt de behandeling zich op?
De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints.
Via het gericht aanprikken met een naaldje worden deze punten in de spier(en) ontspannen.
Bij langdurige klachten zal de therapeut vaak meerdere spieren behandelen in uw arm of been, alsmede de spieren langs de wervelkolom.

Hoe voelt dry needling aan?
Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan.
Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen.
Vaak voelen de behandelde spieren wel vermoeid en zwaar aan, maar dat is meestal van kortere duur.

Wat gebeurt er daarna?
U krijgt oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie bij te kunnen houden.

Wat kost dry needling?
Deze methode is een onderdeel van een normale fysiotherapie behandeling.
Indien u aanvullend verzekerd bent, vallen in principe ook de kosten voor dry needling hieronder.

Vergelijking dry needling en klassieke acupunctuur:


Methode  Dry Needling Klassieke Acupunctuur
Pathofysiologie  Bewegingsapparaat  Energetisch kader
Klinische applicatie  Myofasciale pijn   Vele andere indicaties
Fysiologische respons  Deactivatie triggerpoints - neuromodulatie  Endorfinen release - neuromodulatie
Puntselectie  Palpatie spieren  Via meridianen 
Needling techniek  Meestal één / meestal 'dieper' /  kortdurende stimulatie  Meestal meer / oppervlakkiger / langduriger
Follow-up  Fysiotherapie - Manuele Therapie  Anders bijvoorbeeld kruiden
Klinische kennis  Kennis van anatomie / fysiologie  Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)
 

 
 
 
 


De podoloog herkent en behandelt voetgerelateerde aandoeningen in het houding- en bewegingsapparaat.
Patiënten met voet- en houdingsklachten van algemene aard en in verband met reuma, diabetes mellitus en perifere neuropathiebehoren tot de doelgroep van de podoloog.
De podoloog werkt samen met andere disciplines in de zorg vanuit een multidisciplinaire benadering, en stelt daarbij de patiënt centraal.
Patiënten met voet- en houdingsklachten kunnen bij de podoloog terecht voor advies en behandeling (podotherapie) ter voorkoming van klachten en (ernstige) complicaties aan de voeten. 
De podoloog wil in de eerste plaats zijn patiënt helpen om zo goed mogelijk van zijn klachten af te komen en actief te kunnen bewegen. 
Bij sport, waar klachten zich vaak snel openbaren, kan de sportpodoloog gerichte hulp bieden. 
 
 
De podoloog kan helpen bij onder andere:
   • voorvoetklachten
   • hielklachten
   • zenuwklachten
   • teenafwijkingen
   • voetdeformaties
   • houdingsklachten (knieën, heup, rug, nek)
   • voetklachten bij kinderen
                    Podologie
 
Wij werken met de meest geavanceerde technieken op het gebied van analyse en zolenproductie.
De analyse is volledig gedigitaliseerd en de zolen worden middels CAD/CAM technieken gemaakt. 

Wat is echografie ?
Onze praktijk heeft diverse specialisaties c.q. verbijzonderingen in huis. Echografie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om musculoskeletale structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen. Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en anatomie van het lichaam. Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie goed te beoordelen. De mate van weefselherstel tijdens de revalidatie kan worden bewaakt.
Een voorbeeld is de schouder, waarbij de verschillende genoemde structuren duidelijk zijn af te beelden en te benoemen. Een belangrijk gegeven is hierbij, dat het gebruikelijke lichamelijke onderzoek weinig specifiek is bij schouderproblematiek. Een echografisch onderzoek levert sneller en meer informatie op. 
  
Opleiding
Roel de Vries en Tanja Jansen gebruiken de echografie om (sport)aandoeningen van de schouder, elleboog, pols/hand, heup, knie en enkel/voet te beoordelen en de revalidatie te bewaken. 
Zij hebben beiden de cursus musculoskeletal ultrasound gevolgd en afgesloten met een examen. 
  
Hoe werkt echografie ?
Bij de toepassing van echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze kan de mens niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender(transducer genaamd) die geplaatst wordt op de huid. Deze tranducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die teruggekaatst worden door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De transducer is verbonden met een computer. Deze vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen als grijswaarden. Op deze manier verschijnt op het scherm een echo afbeelding van de weefsels.
  
Hoe verloopt een onderzoek met echografie ?
De patiënt neemt afhankelijk van het te onderzoeken gebied plaats op een stoel of op de behandelbank. Een transparante gel wordt tussen de transducer en het lichaam toegepast om een goed contact te verkrijgen en luchtbellen tussen transducer en huid te verdrijven. De onderzoeker “scant” het gebied, bestudeert de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst een aantal relevante plaatjes. Het onderzoek is relatief snel en de patiënt voelt er veelal niet van. Soms kan bij het “scannen” van een gevoelig gebied een lichte pijn optreden. Het onderzoek duurt gemiddeld 45 minuten. De bevindingen van de onderzoeker worden u meegedeeld. Een verslag van onze bevindingen krijgt u mee.

Vergoeding
Er is nog geen vergoedingsregeling voor echografie voor fysiotherapeuten.

Als het onderzoek geschiedt na verwijzing door een huisarts, sportarts of specialist, wordt het onderzoek als consult gedeclareerd en wordt dit vergoed door uw zorgverzekeraar (mits u verzekerd bent voor fysiotherapie). Hetzelfde geldt voor een aanvraag door een collega-fysiotherapeut.

Als u op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, of uw behandelend fysiotherapeut acht dit nuttig, dan wordt dit consult bij u gedeclareerd en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (mits u verzekerd bent voor fysiotherapie).

Patiëntenfolder echografie 

 

Wat is sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij of zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.
Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één.

Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessures.


Nederlandse Vereniging voor de sportfysiotherapie de NVFS

Sportfysiotherapie